Hem

Création3

 

Kommunikativt ledarskap, PR och strategi

Kommunikation & strategi

Förtroende är transparent och tål att bli genomlyst. Från flera håll och över tid.

 

Se till att din kommunikationsplan stödjer företagets övergripande affärsmål och bidrar till att stärka förtroendet på riktigt. Se till att företagets värderingar avspeglar sig i konkreta aktiviteter.

 

Vad vill du uppnå?

 

Jag hjälper dig att mejsla fram kommunikationens syfte, mål, budskap och strategi. Det ger dig de rätta förutsättningarna för en effektiv och användbar kommunikationsplan.

 

 

Textproduktion & PR

Ibland handlar det om snabba pressreleaser och effektiva webbtexter. Ibland handlar det om längre artiklar eller att omvandla byråkrati till budskap som berör. Ibland handlar det helt enkelt om att vara spök- eller talskrivare.

 

I alla lägen gäller det att veta vem som ska säga vad till vem och med vilken effekt. Och att uttrycka det klart, enkelt och övertygande.

 

Jag har många års erfarenhet av att snabbt skaffa mig en helhetsbild och sätta ord på det som behöver sägas.

 

Event & seminiarer

En del seminarier blir en kundträff. Andra bryter ny mark och för verksamheten framåt.

 

En kombination av analys och strategi med syfte, mål och uppföljning gör att ditt event blir en lyckad satsning som bär frukt. Och! Så konkreta saker som en checklista för alla praktiska detaljer kan du säkert också behöva.

 

Jag har systematiskt och målinriktat arrangerat relationsskapande aktiviteter som bidrar till resultat på nedersta raden. Den erfarenheten vill jag gärna dela med mig av. Det är ju så kul när nytta och nöje förenas!

Copyright © All Rights Reserved